Categories
অনলাইন ইনকাম

Просимо інформувати учасників освітнього процесу

N 373 (із змінами) «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування», якою передбачено надбавку в граничному розмірі 30 % посадового окладу (ставки заробітної плати), але не менше 5 %, педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів, незалежно від їх підпорядкування. Зазначена доплата встановлюється педагогічним працівникам тільки за години безпосередньої роботи в інклюзивних класах (групах). № 1096 “Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності” і відповідно норма щодо перевірки навчальних робіт (зошитів, письмових робіт) про те, що у I-IV класах закладів загальної середньої освіти – доплата 15%, у V-XI (XII) класах – 10-20% й ця доплата залежить від педагогічного навантаження вчителя. Відповідно до частини третьої статті 24 Закону України “Про повну загальну середню освіту” за роботу в інклюзивних класах (групах) встановлюється доплата у співвідношенні до тарифної ставки 20 відсотків. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі – Постанова № 1298). Однак зміни внесені не були, тому при визначенні посадових окладів опираємося на значення 1-го тарифного розряду з Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, яка схвалена постановою Кабміну від 31.05.2021 р.

У деяких ЗВО України умови оплати праці можуть відрізнятися від наведених. Однак тут потрібна ще й друга таблиця – Єдина тарифна сітка розрядів і коефіцієнтів з оплати праці. Наразі проектують, що 8 і 9 тарифних розрядів взагалі не буде. Дитини може мати особливі освітні потреби, але не мати інвалідності, тому що факт інвалідності встановлюється іншим чином, ніж особливі освітні потреби. Особливі освітні потреби визначаються висновком про комплексну психолого-педагогічну оцінку ІРЦ. Розміри матеріальної допомоги працівникам визначаються керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом. Перелік посадових обов’язків ставка асистента вчителя 2023 вчителя визначається посадовою інструкцією, яка затверджується керівником закладу освіти відповідно до вимог законодавства. Річний план затверджується керівником закладу освіти та має корелюватися з освітньою програмою та навчальними програмами, планами роботи педагогічних працівників, з якими в партнерстві працює асистент вчителя. За інформацією Міністерства освіти і науки, відтепер середня розрахункова заробітна плата молодого вчителя без категорії та стажу роботи зміниться з 9 015 до 9 768 грн. Центр розвитку «ДІАЛОГ» запрошує у свою команду вчителя інформаційних технологій для дітей від 3 до 18… Основні принципи, завдання та функції, а також порядок організації діяльності команди супроводу визначені у Примірному положенні про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти, затвердженому наказом МОН від 08.06.2018 № 609 (далі – Примірне положення про команду супроводу).

graduation theme on blue background Асистент вчителя є учасником шкільної команди психолого-педагогічного супроводу та виконує функції відповідно до Примірного положення про команду супроводу, у тому числі бере участь в розробці індивідуальної програми розвитку. Асистент вчителя підвищує свою кваліфікацію та проходить атестацію у порядку, визначеному Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. Безпосередня організація інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти здійснюється командою психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами закладу освіти (далі – команда супроводу). Інклюзивне навчання є способом організації освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої освіти, яке організовується за інституційною (денною або вечірньою) формою здобуття освіти та передбачає включення дитини з особливими освітніми потребами до освітнього процесу спільно з іншими учнями класу. Згідно зі статтею 20 Закону України “Про освіту” інклюзивні або спеціальні класи утворюються в обов’язковому порядку на підставі заяви батьків дитини з особливими освітніми потребами, до якої обов’язково додається висновок інклюзивно-ресурсного центру та, за потреби, інші документи, визначені Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН від 16.04.2018 № 367, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р.

Тому під час освітнього процесу, у випадку потреби, асистент вчителя здійснює супровід дитини до ресурсної кімнати. Якщо асистент вчителя помічає, у тому числі під час дистанційного навчання, психотравмуючі сімейні ситуації, нервозність батьків, систематичне невиконання з дітьми завдань, надмірну вимогливість до дитини або надмірну опіку тощо, він повинен повідомити про це вчителя, практичного психолога та керівника закладу освіти. Порядок поділу класів на групи під час вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) у державних, комунальних закладах освіти встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Редакція “Нової української школи” зазначає, що в опублікованій Міністерством освіти і науки інформації вирахуване середнє значення саме заробітної плати, тобто включно з надбавками й доплатами. № 161, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 29 березня 2001 р. № 1298 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 асистенту вчителя закладу загальної середньої освіти встановлюються 10-12 тарифні розряди. № 872 (із змінами). Згідно з Типовими штатними нормативами закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказом МОН від 06.12.2010 № 1205, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 р.